Publikacje autora:

Béatrice Micheau

  1. School Library as a Heterotopic Place
    [Biblioteka szkolna jako miejsce heterotopowe]

    Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki, redakcja Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2014, s. 217-228 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 154)