Publikacje autora:

Józef Lewicki

  1. Automatyzacja bibliotek w programie Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy
    [Library automation in the program of CUKB (Center of Ongoing Librarians’ Education)]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 222-226 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)

  1. Organizacja i efektywność systemu kształcenia bibliotekarzy na poziomie pomaturalnym – poszukiwanie nowych form i treści
    [Organisation and effectiveness of the post-secondary school library education: the quest for new formulas and contents]

    Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995 : II Forum SBP ’95, redakcja Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko, Wa