Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995 : II Forum SBP ’95, redakcja Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko, Warszawa 1996, s. 120-125 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 19)

Organizacja i efektywność systemu kształcenia bibliotekarzy na poziomie pomaturalnym – poszukiwanie nowych form i treści
Pobierz publikację