Publikacje autora:

Bogumił Karkowski

  1. „Słownik bibliotekarza” – rozważania przed nowym wydaniem
    [„Librarian’s dictionary” – considerations before new edition]

    Przegląd Biblioteczny 2003, R. 71, z. 1-2, s. 139-145

  1. Słownik pracowników książki polskiej
    Suplement II

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 39