Publikacje autora:

Monika Halasz-Cysarz

  1. Luciano Floridi: The Ethics of Information (Etyka Informacji), Oxford: Oxford University Press, 2013, ss. 357 + X IX. ISBN 978-0-19-964132-1
    [Luciano Floridi: The Ethics of Information, Oxford: Oxford University Press, 2013, pp. 357 + X IX. ISBN 978-0-19-964132-1]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 2 (104), s. 164-168

  1. Zawód infobroker. Polski rynek informacji. Red. nauk. Sabina Cisek i Aneta Januszko-Szakiel. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, ss. 328. ISBN 978-83-264-8181-9
    [Zawód infobroker. Polski rynek informacji. Ed. by Sabina Cisek i Aneta Januszko-Szakiel [The Profession of Information Broker: the Polish Information Market]. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, pp. 328. ISBN 978-83-264-8181-9]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 1 (105), s. 113-120