Publikacje autora:

Mariola Augustyniak

  1. Doświadczenia Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi z uczestnictwa w katalogu centralnym NUKAT
    [NUKAT experience as reported by Łódź University Library]

    Przegląd Biblioteczny 2004, R. 72, z. 3-4, s. 263-269

  1. Znaczenie NUKAT-u dla bibliotekarzy perspektywy pięcioletnich doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
    [NUKAT importance for librarians – five years of Łódź University Library experience]

    Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce : praca zbiorowa, redakcja Maria Burchard, Kamila Grzędzińska i Agnieszka Kasprzyk, Warszawa 2010, s. 177-187 (Nauka, Dydaktyko, Praktyka ; 122)