Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce : praca zbiorowa, redakcja Maria Burchard, Kamila Grzędzińska i Agnieszka Kasprzyk, Warszawa 2010, s. 177-187 (Nauka, Dydaktyko, Praktyka ; 122)

Znaczenie NUKAT-u dla bibliotekarzy perspektywy pięcioletnich doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
Pobierz publikację