Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 116

 

Wstęp

Rozdział 1

Wizualizacja informacji - obszar badań informacji naukowej
1.1. Geneza wizualizacji, pojęcie i historia
1.2. Nowoczesne metody oraz przykłady wizualizacji informacji
1.3. Wizualizacja informacji w poszukiwaniu strategii mapowania na (Mapping Science)

Rozdział 2

Przedmiot badań - klasyfikacja nauk komputerowych CCS
2.1. Dyscyplina: Nauki Komputerowe i jej pokrewne
2.2. Schemat klasyfikacji CCS ACM

 1. Przesłanki historyczne
 2. Rozwój schematu klasyfikacji CCS
 3. Analiza aktualnej klasyfikacji CCS
 4. Ontologia w klasyfikacji CCS
 5. Aktualizacja klasyfikacji CCS

2.3 Systematyka przedmiotu w serwisach sieciowych

Rozdział 3

Opis prac badawczych
3.1. Objaśnienie podstawowej metodyki badań
3.2. Przebieg procesu podstawowej analizy danych

 1. Narzędzia i implementacja
 2. Etap kolekcjonowania danych
 3. Etap przetwarzania danych
 4. Etap wizualizacji danych

3.3. Interpretacja wyników

 1. Powierzchnia sfery
 2. Mapy
 3. Nowa klasyfikacja

3.4. Rozszerzone metody obróbki danych

 1. Modyfikacja zestawu danych
 2. Kwantyfikacja struktury map wizualizacji

Rozdział 4

Implementacje praktyczne systemu wizualizacji
4.1. Charakterystyki czasowe domeny naukowej
4.2. Zastosowanie: wyszukiwanie dokumentów

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Spis tabel z wynikami badań
Spis ilustracji
Indeks rzeczowy

Publikacja dofinansowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów
Pobierz publikację