Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 125

 

WPROWADZENIE                                 

Rozdział pierwszy
PODSTAWY EPISTEMOLOGICZNE JĘZYKÓW INFORMACYJNYCH
I OPRACOWANIA RZECZOWEGO                          
1.1. Informacja
1.2. Wiedza, wiedza naukowa, nauka
1.2.1. Organizacja wiedzy, zarządzanie wiedzą                    
1.3. Dokument, obiekt, zasób
1.4. Zawartość                                 

Rozdział drugi
JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH – ISTOTA I WARTOŚĆ MODELU
2.1. Istota                                   
2.1.1. Przedmiot                                 
2.2. Wartość                                  
2.2.1. Pre- i post koordynacja

Rozdział trzeci
JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH – ADAPTACJA DO OCZEKIWAŃ UŻYTKOWNIKÓW     
3.1. Użytkownicy                                 
3.2. Adaptacje prezentacji języka
3.2.1. Taksonomie                                
3.2.2. Wizualizacje
3.2.2.1. Mapy semantyczne                          
3.3. Adaptacje wyszukiwania
3.3.1 Fasetyzacja                                 
3.3.2. FAST                                  
3.4. Rozwiązania alternatywne
3.4.1. Wyszukiwanie swobodne                       
3.4.2. Tagi i folksonomie

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS ILUSTRACJI

Publikacja dofinansowana przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Wiedza i język informacyjny w paradygmacie sieciowym
Pobierz publikację