Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 121

 

Niniejsze wydawnictwo jest trzecim Suplementem do opublikowanych tomów Słownika pracowników książki polskiej w 1972, 1986 i 2000 r. Suplement III stanowi ich kontynuację. Zawiera 404 biogramy osób związanych z wytwarzaniem i rozpowszechnianiem książki polskiej, działających w Polsce i poza jej granicami.

Wszystkie teksty autorskie zostały opracowane redakcyjnie pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Tadeusiewicz w Pracowni Słownika pracowników książki polskiej, istniejącej od 1992 r. w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego.

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Słownik pracowników książki polskiej
Pobierz publikację