Wprowadzenie

Richard E Quandt
Uwagi wstępne

NUKAT i katalogi centralne w innych krajach

Henryk Hollender
Krajowy zasób zapisów bibliograficznych i NUKAT

Maria Burchard
Katalog centralny NUKAT – pięć lat współkatalogowania i co dalej?

Janifer Gatenby
Nowe funkcje katalogów centralnych

Marylene Micheloud
RERO: od katalogu centralnego do sieci współpracy

Sigrun Hauksdóttir
Gegnir – islandzki katalog centralny

Rola standardów w budowaniu informacji

Andrzej Padziński
Znaczenie dorobku Anny Paluszkiewicz w dziedzinie bibliotekarstwa

Maria Nasiłowska
Opis przedmiotowy w katalogu NU KAT – rola i miejsce jhp KABA

Vivien Cook
NUKATI WorldCat zacieśnianie współpracy

Krystyna Sanetra, Małgorzata Wielek-Konopka
Bibliotekarz i wydawca Współtwórcy informacji o książce w trosce o szybki dostęp do publikacji

NUKAT w sieci

Marek Nahotko
Obiekty elektroniczne w katalogach bibliotecznych

Marcin Werla
Problem spójności metadanych w sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych przyłączonych do FBC

Ewa Dobrzyńska-Lankosz, Bogusława Macheta
Odzwierciedlenie zasobów bibliotek cyfrowych w narodowym katalogu centralnym NUKAT na przykładzie Akademickiej Biblioteki Cyfrowej

Tomasz Wolniewicz
Katalogi rozproszone na przykładzie polskiej wyszukiwarki KaRo

Katalog centralny dla bibliotek, katalog centralny dla wszystkich

Dorota Tkaczyk
Naukowe biblioteki lubelskie a NUKAT

Mariola Augustyniak
Znaczenie NUKAT u dla bibliotekarzy perspektywy pięcioletnich doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

Anna Laszuk
Zasady i standardy budowania systemu informacji o zasobie archiwalnym

Udostępnianie i wykorzystanie danych z NUKAT-u

Andrzej Koziara, Anna Śpiechowicz
Rola Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w udostępnianiu zasobów CKHW NUKAT bibliotekom użytkujących system biblioteczny Prolib

Agnieszka Kasprzyk
NUKAT – drzemiące możliwości

Książka wydana staraniem Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce
Pobierz publikację