Słowo wstępne Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Elżbiety Stefańczyk
Hanna Tadeusiewicz
Biblioteki skarbnicami wiedzy i dziedzictwa kulturowego
Elżbieta Barbara Zybert
Biblioteki we współczesnych społeczeństwach krajów rozwiniętych
Henryk Hollender
Kto przejmie biblioteki w „Nowej Europie”?
Stanisław Czajka
Rola ruchu zawodowego bibliotekarzy w Polsce
Jan Wołosz
Biblioteki w społeczeństwie polskim

I Panel: Nauka o książce, bibliotece i informacji
Krzysztof Migoń
O współczesnej sytuacji badawczej w naukach o książce, bibliotece i informacji
Ewa Głowacka
Główne współczesne kierunki badań z zakresu bibliotekoznawstwa na świecie
Marek Tobera
Bibliologia wobec polskiego rynku książki w latach 1944-2007
Maria Próchnicka
Standardy kształcenia i akredytacja kierunku „Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo”

II Panel: Zawód bibliotekarza
Janina Jagielska
Oczekiwania i nadzieje na umocnienie pozycji zawodowej bibliotekarza
Piotr Marcinkowski
Autostereotyp czy samouwielbienie, czyli jak sami siebie widzimy
Monika Simonjetz
Oczekiwania i nadzieje na umocnienie pozycji bibliotekarza – w oczach młodych

III Panel: Przyszłość czasopism bibliotekarskich fachowych i naukowych w dobie ery cyfrowej
Jacek Wojciechowski
Pomiędzy drukiem a dygitalizacją
Bożena Bednarek-Michalska
Przyszłość bibliotekarskich czasopism fachowych i naukowych w dobie ery cyfrowej

IV Panel: Przyszłość bibliotek akademickich i naukowych, publicznych, szkolnych i pedagogicznych
Ewa Dobrzyńska-Lankosz
Polskie biblioteki akademickie – o ich przyszłości po raz kolejny
Dobrosława Platt
Biblioteki za dziesięć lat
Maria Wąsik
Przyszłość bibliotek publicznych
Andrzej Ociepa
Reforma systemu bibliotecznego Wrocławia na przełomie XX i XXI wieku
Marcin Drzewiecki
Integracja funkcjonalna bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Próba spojrzenia pozaresortowego
Hanna Batorowska
Szkolne Centrum Kultury Informacyjnej ośrodkiem alfabetyzacji informacyjnej środowiska wychowawczego ucznia
Joanna Cicha
Priortytety Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w odniesieniu do bibliotek
Urszula Przybylska-Zioło
Teraźniejszość i przyszłość bibliotek szkolnych

VI Forum SBP
Protokół VI FORUM SBP
Wykaz sponsorów

Przyszłość bibliotek w Polsce
Pobierz publikację