Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 129

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA POLAKÓW W NIEMCZECH W LATACH 1945-1950

 1. Sytuacja polityczna Niemiec po II wojnie światowej
 2. Polacy w Niemczech w latach 1945-1950
 3. Sytuacja społeczna
 4. Ruchy migracyjne Polaków

ROZDZIAŁ II. OGÓLNE ZAŁOŻENIA POLSKIEGO RUCHU WYDAWNICZEGO

 1. Geneza powstania i sposoby koordynacji polskiego ruchu wydawniczego
 2. Prawo autorskie
 3. Ceny książek
 4. Zagadnienia techniczne produkcji książek

ROZDZIAŁ III. POLSKIE OFICYNY WYDAWNICZE

 1. Typologia i topografia polskich instytucji wydawniczych
 2. Prywatne instytucje wydawnicze
 3. Działalność wydawnicza polskich organizacji
 4. Działalność wydawnicza Kościoła katolickiego

ROZDZIAŁ IV. TEMATYKA POLSKIEJ PRODUKCJI WYDAWNICZEJ

 1. Typologia polskiej produkcji wydawniczej
 2. Książki dla szkolnictwa polskiego
 3. Literatura dla dzieci i młodzieży
 4. Książki o tematyce religijnej
 5. Klasyka literatury polskiej
 6. Polska literatura autorów współczesnych

ROZDZIAŁ V. INSTYTUCJE ROZPOWSZECHNIANIA POLSKIEJ KSIĄŻKI

 1. Ogólne założenia i organizacja kolportażu polskiej produkcji wydawniczej
 2. Księgarnie polskich wydawnictw i prywatne instytucje księgarskie
 3. Hurtownie, księgarnie i punkty sprzedaży zakładane przez polskie organizacje
 4. Inne księgarnie i punkty sprzedaży zakładane w ośrodkach dla dipisów

ROZDZIAŁ VI. BIBLIOTEKI

 1. Organizacja polskich bibliotek
 2. Biblioteki powszechne w obozach dla dipisów
 3. Biblioteki wędrowne
 4. Biblioteki specjalne

ROZDZIAŁ VII. DOKUMENTOWANIE POLSKIEJ DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ

 1. Archiwizowanie
 2. Rejestracja bibliograficzna

ZAKOŃCZENIE
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW
WYKAZ ŹRÓDEŁ I OPRACOWAŃ
SPIS TABEL
SPIS ILUSTRACJI
ANEKS. BIBLIOGRAFIA DRUKÓW POLSKICH WYDANYCH W NIEMCZECH ZACHODNICH W LATACH 1945-1950
INDEKS OSOBOWY
INDEKS INSTYTUCJI WYDAWNICZYCH
INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach
Polska książka na obczyźnie. Niemcy Zachodnie 1945-1950
Pobierz publikację