Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa, redakcja Iwona H. Pugacewicz i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2013, s. 29-43 (Prace Zakładu Bibliotekoznawstwa IINiSB UW ; t. 8) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 143)

Zniewolony zawód, czyli poszukiwanie tożsamości bibliotek i zawodu bibliotekarza w świetle zapisów prawa bibliotecznego
Pobierz publikację