Publikacje oznaczone tematem:

Projekty aktów prawnych

  1. Założenia do nowelizacji ustawy o bibliotekach
    [Assumptions for the Amendment of the Act on Libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 1, s. 125-126

  1. Zniewolony zawód, czyli poszukiwanie tożsamości bibliotek i zawodu bibliotekarza w świetle zapisów prawa bibliotecznego
    [Enslaved profession - or searching the libraries’ and the librarians’ identity in the librarian law]

    Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa, redakcja Iwona H. Pugacewicz i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2013, s. 29-43 (Prace Zakładu Bibliotekoznawstwa IINiSB UW ; t. 8) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 143)