Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki, redakcja Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2014, s. 89-99 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 154)

Założenia unijnej strategii Europa 2020 w zakresie europejskiego społeczeństwa informacyjnego
Pobierz publikację