Publikacje oznaczone tematem:

Europa 2020

  1. Założenia unijnej strategii Europa 2020 w zakresie europejskiego społeczeństwa informacyjnego
    [Aims of the European Union Strategy Europe 2020 in the Field of the Development of the Infornuition Society]

    Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki, redakcja Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2014, s. 89-99 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 154)