Biblioteka w społeczności lokalnej : materiały z sympozjum, redakcja Stanisław Krzywicki i Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. - Warszawa 1993, s. 50-52 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 6)

Sytuacja bibliotek publicznych na Łotwie
Pobierz publikację