Publikacje oznaczone tematem:

Łotwa

  1. Etyka bibliotekarska. Diana Kokina, Baiba Sporane: Bibliotekara etika. Riga: Iespiests SIA Elpa 2002, 99 s.

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 4, s. 358-360

  1. Sytuacja bibliotek publicznych na Łotwie
    [Situation of public libraries in Latvia]

    Biblioteka w społeczności lokalnej : materiały z sympozjum, redakcja Stanisław Krzywicki i Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. - Warszawa 1993, s. 50-52 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 6)