Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 97-111 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 151)

Powiązania bibliotekoznawstwa i informatologii z innym i dyscyplinami na przykładzie analizy cytowań piśmiennictwa z lat 1956-2006
Pobierz publikację