Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 115-137 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 151)

Polskie zbiornice księgozbiorów zabezpieczonych w latach 1947-1955
Pobierz publikację