Publikacje oznaczone tematem:

Zbiornice księgozbiorów zabezpieczonych

  1. Polskie zbiornice księgozbiorów zabezpieczonych w latach 1947-1955
    [Polish Warehousing Centres for Protected Book Collections between 1947 and 1955]

    Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 115-137 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 151)