Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 1, s. 48-56

Print on Demand: cyfrowa technologia druku na żądanie jako uzupełnienie tradycyjnej technologii offsetowej
Pobierz publikację