Publikacje oznaczone tematem:

Druk na zamówienie

  1. Print on Demand: cyfrowa technologia druku na żądanie jako uzupełnienie tradycyjnej technologii offsetowej
    [Print on Demand. Digital printing technology as a supplement to offset priting]

    Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 1, s. 48-56