Paul Ladewig: Katechizm biblioteki. Przełożył z języka niemieckiego na język polski Zdzisław Gębołyś, przy współpracy Bernharda Kwoki; przełożył z języka niemieckiego na język angielski Zdzisław Gębołyś. Bydgoszcz: Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2016, 211 s., ISBN 978-83-8018-050-5
Pobierz publikację