Język informacyjno-wyszukiwawczy jako narzędzie organizacji wiedzy
Pobierz publikację