Zagadnienia Informacji Naukowej 2013, nr 2 (102), s. 52-63

Is Big Data a Paradigm Challenge to Information Science?
Pobierz publikację