Publikacje oznaczone tematem:

Paradygmat

  1. Czwarty paradygmat
    [The fourth paradigm]

    Czas przemian – czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka : praca zbiorowa, redakcja Justyna Jasiewicz i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2014, s. 33-48 (Nauka, Dydaktyk

  1. Is Big Data a Paradigm Challenge to Information Science?
    [Czy Big Data jest paradygmatycznym wyzwaniem dla nauki o informacji?]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2013, nr 2 (102), s. 52-63