Zagadnienia Informacji Naukowej 2018, nr 2 (112), s. 7-35

Big data (dane masowe) w nauce o informacji
Pobierz publikację