Publikacje oznaczone tematem:

Żołnierze

  1. Piosenka naszej młodości (Adam Kowalski: „Marynarka Wojenna”)
    [Song of our youth (Adam Kowalski: “The navy”)]

    Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Grygrowski i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2005, s. 99-116 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 76)

  1. The Role of Libraries, Archives and Museums (LAM) in the Preservation of Cultural Heritage: the Example of the Polish Catholic Centre in Martin Coronado in Argentina

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. specjalny, s. 73-90