Publikacje oznaczone tematem:

Znak towarowy

  1. Ochrona znaków towarowych przez biblioteki w świetle zawartości bazy danych TMview
    [Libraries Protecting Trademarks as Reflected by the Content of TMview Database]

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 4, s. 483-496

  1. Rola logo i identyfikacji wizualnej bibliotek narodowych
    [The role of logo and visual identification of national libraries]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2008, nr 2 (92), s. 63-93