Publikacje oznaczone tematem:

Zbiory prywatne

  1. Depozyty cyfrowe z prywatnych kolekcji jako sposób wzbogacania zasobów bibliotek cyfrowych i ochrony dziedzictwa kulturowego
    [Enhancing Digital Library and Cultural Heritage Resources with Digital Deposits from Private Collections]

    Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 3, s. 351-368

  1. Maria Dembowska, czyli dokumentacja w praktyce
    [Maria Dembowska or practical aspects of documentation]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 4, s. 566-567