Publikacje autora:

Małgorzata Wielek-Konopka

  1. Bibliotekarz i wydawca. Współtwórcy informacji o książce w trosce o szybki dostęp do publikacji
    Librarians and publishers - co-authors of information on books - towards quick access to publications

    Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce : praca zbiorowa, redakcja Maria Burchard, Kamila Grzędzińska i Agnieszka Kasprzyk, Warszawa 2010, s. 85-116 (Nauka, Dydaktyko, Praktyka ; 122)

  1. Depozyty cyfrowe z prywatnych kolekcji jako sposób wzbogacania zasobów bibliotek cyfrowych i ochrony dziedzictwa kulturowego
    [Enhancing Digital Library and Cultural Heritage Resources with Digital Deposits from Private Collections]

    Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 3, s. 351-368