Publikacje oznaczone tematem:

Zarządzanie kryzysowe

  1. Academic Libraries in Unusual Situations
    [Biblioteki akademickie w nietypowych sytuacjach]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. specjalny, s. 57-69

  1. Polish Academic Libraries in the Face of the Covid-19 Pandemic: Crisis Management and Communication within the Organisation
    [Polskie biblioteki akademickie w obliczu pandemii Covid-19: zarządzanie kryzysowe i komunikacja w organizacji]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. specjalny, s. 94-121