Publikacje oznaczone tematem:

Zarządzanie danymi badawczymi

  1. Data Curation in Academic Libraries as Part of the Digital Revolution
    [„Data curation” w bibliotekach akademickich jako część rewolucji cyfrowej]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 1a (113a), s. 28-36