Publikacje oznaczone tematem:

Zakłady karne

  1. Łódzkie biblioteki więzienne
    [Prison Libraries in Łódź]

    Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 2, s. 169-180

  1. Współczesne biblioteki więzienne i działalność kulturalno-oświatowa w polskich zakładach służby więziennej
    [Contemporary Prison Libraries and Cultural and Educational Activities in Polish Prisons]

    Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 1, s. 3-28