Publikacje oznaczone tematem:

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi

  1. Problematyka prasoznawcza na łamach wybranych polskich czasopism bibliologicznych
    [Issues in Press Studies Reflected in Selected Book Studies Journals]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 4, s. 443-476