Publikacje oznaczone tematem:

Wyższe szkoły zawodowe

  1. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w katalogach OPAC bibliotek państwowych wyższych szkół zawodowych
    [Information-retrieval languages in OPACS of public higher vocational schools’ libraries]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2011, nr 2 (98), s. 78-88

  1. Perspektywa strategiczna w zarządzaniu bibliotekami wyższych szkół zawodowych
    [Strategic Perspective in the Management of Libraries of Higher Vocational School]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 3, s. 429-440