Publikacje oznaczone tematem:

Wywiad

  1. Usłyszeć niewypowiedziane. Dostrzec niewidoczne. Techniki UX (User experience) w badaniach użytkowników bibliotek. Szanse i perspektywy
    [Hear the Unspoken, Notice the Unseen. UX (User Experience) Techniques in Library User Research. opportunities and Perspectives]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 1, s. 50-64

  1. Współtwórcy bibliotekarstwa polskiego. Wywiady i wspomnienia na łamach „Przeglądu Bibliotecznego” w latach 1979-1998
    [Creators of Polish librarianship: interviews and memoirs in „Library Review” in 1979-1998]

    Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 4, s. 291-294