Publikacje autora:

Agnieszka Wolańska

  1. User Experience in Libraries. Applying Ethnography and Human-Centered Design. Ed. by Andy Priestner and Matt Borg. New York: Routledge, 2016. 203 [5] s. ISBN 978-1-4724-8472-7
    [User Experience in Libraries. Applying Ethnography and Human-Centered Design. Ed. by Andy Priestner and Matt Borg. New York: Routledge, 2016. pp. 203 [5]. ISBN 978-1-4724-8472-7]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 2, s. 219-223

  1. Usłyszeć niewypowiedziane. Dostrzec niewidoczne. Techniki UX (User experience) w badaniach użytkowników bibliotek. Szanse i perspektywy
    [Hear the Unspoken, Notice the Unseen. UX (User Experience) Techniques in Library User Research. opportunities and Perspectives]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 1, s. 50-64