Publikacje oznaczone tematem:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

  1. Cyfrowe biblioteki a wyszukiwanie informacji
    [Digital libraries and information retrieval]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 4, s. 652-661

  1. Digital libraries as a test Bed for evaluating tlie effectiueness of Information searching in OCR-processed Texts
    [Biblioteki cyfrowe jako platforma testowa do oceny skuteczności wyszukiwania informacji w tekstach poddanych procesowi OCR]

    Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : badania, zasoby, użytkownicy : praca zbiorowa, redakcja Agnieszka Korycińska-Huras i Małgorzata Janiak, Warszawa 2014, s. 14-52 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 157)