Publikacje oznaczone tematem:

Wymiana informacji

  1. Bariery w dzieleniu się wiedzą - przegląd literatury i próba klasyfikacji
    [Barriers in knowledge sharing - literature review and classification proposal]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2009, nr 2 (94), s. 51-69

  1. DINI - niemiecka inicjatywa na rzecz informacji sieciowej
    [DINI - German Initiative for Networked Information]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 1, s. 44-57