Publikacje autora:

Arkadiusz Cencora

  1. DINI - niemiecka inicjatywa na rzecz informacji sieciowej
    [DINI - German Initiative for Networked Information]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 1, s. 44-57