Publikacje oznaczone tematem:

Województwo szczecińskie (1975-1998)

  1. Księgozbiory bibliotek wiejskich na przykładzie woj. szczecińskiego
    [Collections of the rural libraries in the Szczecin Voivodeship]

    Czytelnictwo i biblioteki na wsi - obraz współczesny i tendencje : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Poznań, 3-5 listopada 1996 r. : III Forum SBP' 96, redakcja Mieczysław Szyszko, Warszawa 1996, s. 1