Publikacje autora:

Władysław Michnal

  1. Księgozbiory bibliotek wiejskich na przykładzie woj. szczecińskiego
    [Collections of the rural libraries in the Szczecin Voivodeship]

    Czytelnictwo i biblioteki na wsi - obraz współczesny i tendencje : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Poznań, 3-5 listopada 1996 r. : III Forum SBP' 96, redakcja Mieczysław Szyszko, Warszawa 1996, s. 1

  1. Polskie biblioteki publiczne w służbie społeczeństwa
    [Polish public libraries in the service for the community]

    Biblioteka w społeczności lokalnej : materiały z sympozjum, redakcja Stanisław Krzywicki i Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. - Warszawa 1993, s. 27-35 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 6)