Publikacje oznaczone tematem:

Województwo małopolskie (1999- )

  1. Informacja związana z kulturą. Prolegomena badawcze na podstawie analizy zasobów regionalnych portali wojewódzkich typu „WROTA”
    [Information about culture. Research prolegomena on the basis of the analysis of regional wojevodship portals called “WROTA”]

    Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca zbiorowa, redakcja Barbara Sosińska-Kalata i Ewa Chuchro, Warszawa 2012, s. 97-109 (Miscellanea Informatologica Varsoviensia ; vol. 5) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 130)

  1. Książki o Małopolsce. Elżbieta Romanowska, Iwona Górny, Krystyna Kasprzyk: Książki o Małopolsce. Bibliografia 1999-2003. Kraków: Woj. Bibl. Pub., 2004, 836 s. (Bibliotheca / Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 3. Prace Bibliograficzne, 2)
    [Books about Małopolska region Elżbieta Romanowska, Iwona Górny, Krystyna Kasprzyk: Książki o Małopolsce. Bibliografia 1999-2003. Kraków]

    Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 3, s. 388-391