Publikacje autora:

Marzena Przybysz

  1. Książki o Małopolsce. Elżbieta Romanowska, Iwona Górny, Krystyna Kasprzyk: Książki o Małopolsce. Bibliografia 1999-2003. Kraków: Woj. Bibl. Pub., 2004, 836 s. (Bibliotheca / Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 3. Prace Bibliograficzne, 2)
    [Books about Małopolska region Elżbieta Romanowska, Iwona Górny, Krystyna Kasprzyk: Książki o Małopolsce. Bibliografia 1999-2003. Kraków]

    Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 3, s. 388-391

  1. Polska bieżąca bibliografia bibliografii i nauki o książce
    [Polish current bibliography of bibliography and book studies]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 2 (80), s. 76-85