Publikacje oznaczone tematem:

Wojciechowski, Jacek (1938- ). Dowody bezdowodowe

  1. Odpowiedź na polemikę Pana Profesora Jacka Wojciechowskiego
    [Response to Professor Jacek Wojciechowski’s polemic]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 3, s. 341-343

  1. Odpowiedź Redakcji na krytykę Pana Profesora Jacka Wojciechowskiego
    [Editor’s response to Professor Jacek Wojciechowski’s critique]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 3, s. 340-341