Publikacje oznaczone tematem:

Wojciechowski, Jacek (1938- ). Bibliotekarstwo

  1. Bibliotekarstwo. Jacek Wojciechowski: Bibliotekarstwo: kontynuacje i zmiany. Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego 1999, 127 s.

    Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 3, s. 188-194