Publikacje oznaczone tematem:

Wnętrza architektoniczne

 1. Biblioteki – nowoczesne przestrzenie kultury
  [Libraries – Contemporary Cultural Space?]

  Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 4, s. 554-583

 1. Centrum nauki jako przykład wykorzystania przestrzeni bibliotecznej w działalności bibliotek naukowych
  [The learning center as an example of library space use In the activity of research libraries]

  Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 4, s. 590-602

 1. Wertykalność biblioteki – od sacrum i strażnicy do ikony marketingu (esej filozoficzny)
  [Verticality of Libraries – from Sacrum and Watchtower to Marketing Icon (a Philosophical Essay)]

  Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 1, s. 46-64